Predstavitev

Predstavitev 2017-12-08T08:23:25+00:00

Predstavitev

Slovensko združenje za analitično psihologijo je namenjeno povezovanju strokovnjakov z različnih področij, ki jih druži zanimanje za jungovsko analitično psihologijo. Od leta 2008 dalje ima status razvojne skupine (»developing group«) pri Mednarodni zvezi za analitično psihologijo (IAAP). Do leta 2014 je bila vezni člen med slovenskim in mednarodnim društvom Margaret Wilkinson, od tedaj dr. Stefano Carta. Predsednik SZAP je Tine Papič, pred njim so bili Borut Škodlar, Urša Mrevlje Lozar in Tinkara Pavšič Mrevlje. Častna članica SZAP je Margaret Wilkinson.

SZAP se srečuje na rednih srečanjih večkrat letno, in sicer ob sobotah in nedeljah.

Sobotna srečanja so namenjena vsem, ki jih zanima Jung in njegova analitična psihologija, tako teoretična spoznanja kot klinična praksa; društvo tedaj običajno gosti člana IAAP ali slovenskega strokovnjaka s področja (analitične) psihologije ali sorodnih ved. Kdor bi želel postati član društva se lahko dveh srečanj udeleži informativno in brezplačno, potem pa se izreče glede tega, ali bo nadaljeval z obiski in postal član SZAP.

Član SZAP lahko postane vsak, ki izrazi resno zanimanje za analitično psihologijo, sprejema etični kodeks IAAP in plača letno članarino. Na srečanjih se obravnava tako teoretična spoznanja kot praktične primere, zato morajo vse pridobljene informacije, povezane s praktičnimi primeri, ostati zaupne.

Nedeljska skupina je namenjena izobraževanju specializantov analitične psihologije (t. i. »routerjev«), ki so bili sprejeti v individualno izobraževanje pri IAAP ali pa za sprejem še nameravajo zaprositi. Na srečanjih predava dr. Stefano Carta izbrana poglavja iz analitične psihologije. Nedeljska skupina je trenutno do nadaljnjega zaprta (september 2017).

Tekoča sobotna srečanja za leto 2018 so trenutno planirana ob sledečih dnevih:
27.1., 24.3., 12.5., 29.6., september (datum bo objavljen), 18. 11..

Za članstvo v SZAP ali obisk posamičnega sobotnega srečanja se je treba predhodno prijaviti na naslov info.szap@gmail.com .