O DRUŠTVU

O DRUŠTVU 2017-09-22T19:50:54+00:00

Predstavitev

Slovensko združenje za analitično psihologijo je namenjeno povezovanju strokovnjakov z različnih področij, ki jih druži zanimanje za jungovsko analitično psihologijo. Od leta 2008 dalje ima status razvojne skupine (»developing group«) pri Mednarodni zvezi za analitično psihologijo (IAAP). Do leta 2014 je bila vezni člen med slovenskim in mednarodnim društvom Margaret Wilkinson, od tedaj dr. Stefano Carta. Predsednik društva je Tine Papič, pred njim sta bila Urša Mrevlje Lozar in Tinkara Pavšič Mrevlje. Častna člana sta Margaret Wilkinson in Jožef Magdič.

SZAP se srečuje na rednih srečanjih večkrat letno, in sicer ob sobotah in nedeljah. Sobotna srečanja so namenjena vsem, ki jih zanima Jung in njegova analitična psihologija, tako teoretična spoznanja kot klinična praska; društvo tedaj običajno gosti člana IAAP ali slovenskega strokovnjaka s področja (analitične) psihologije ali sorodnih ved.

Nedeljska skupina je namenjena izobraževanju specializantov analitične psihologije (t. i. »routerjev«), ki so bili sprejeti v individualno izobraževanje pri IAAP ali pa za sprejem še nameravajo zaprositi. Na srečanjih predava dr. Stefano Carta izbrana poglavja iz analitične psihologije.

Član SZAP lahko postane vsak, ki izrazi resno zanimanje za analitično psihologijo in plača letno članarino. Sobotnih in nedeljskih srečanj se lahko dvakrat udeleži informativno in brez plačila, nato se mora odločiti, ali želi postati član društva. Na srečanjih se obravnava tako teoretična spoznanja kot praktične primere, zato morajo vse pridobljene informacije, povezane s praktičnimi primeri, ostati zaupne.