Kako postati ‘router’?

Kako postati ‘router’? 2017-09-24T22:51:02+00:00

Kako postati router?

Kandidati se (do nadaljnjega) v Sloveniji lahko prijavijo v individualni izobraževalni program pri IAAP in zaprosijo za t. i. status »routerja« oziroma specializanta analitične psihologije, s čimer dobijo tudi dovoljenje za delo s strankami pod supervizijo jungovskega analitika.

Ko bo v Sloveniji dovolj jungovskih analitikov, bo društvo vstopilo v proces pridobivanja statusa skupinskega člana IAAP z  dovoljenjem za izobraževanje novih jungovskih analitikov.

Pravilnik IAAP zahteva, da morajo kandidati dokazati, da izpolnjujejo vse zakonske pogoje za izvajanje psihoterapije v deželi, v kateri živijo (Slovenija trenutno še ni sprejela zakona o izvajanju psihoterapije). Običajno morajo imeti klinične izkušnje in zaključen do- ali podiplomski študij klinične smeri. IAAP dovoljuje tudi odstopanja od teh običajnih zahtev, ki jih mora odobriti njen izobraževalni odbor v posvetu z izvršnim odborom. Poleg tega mora imeti kandidat opravljenih vsaj 25 ur osebne analize pri jungovskem analitiku pred vpisom v program.

V skladu z odločitvami IAAP, sprejetimi spomladi 2017, se trenutno v Sloveniji lahko izobražuje največ 8 routerjev sočasno.

Trenutno (september 2017) je routerska skupina do nadaljnjega zaprta.