KAM NA ANALIZO?

KAM NA ANALIZO? 2022-09-04T07:56:38+00:00

Specializanti analitične psihologije

Specializanti analitične psihologije (oziroma ‘routerji’ — glej tudi poglavje IAAP) so člani Slovenskega združenja za analitično psihologijo, ki jih je Mednarodna zveza za analitično psihologijo (IAAP) sprejela v individualni izobraževalni program, s čimer so dobili dovoljenje za delo s strankami pod supervizijo Jungovskega analitika.
Po opravljenem programu analitične psihologije in prejetju diplome dobi ‘router’ status Jungovskega analitika. Status se podeljuje mednarodno/globalno in vsake tri leta, na mednarodnem kongresu.

 

Specializanti analitične psihologije (po abecednem redu):

Slovenija

Breda Biščak, router, SZAP/IAAP
lokacija: Škofije, Logatec
breda.biscak@gmail.com
tel.: 031713467
Analizo izvaja v slovenskem, angleškem, italijanskem ter hrvaškem oz. srbskem jeziku.
http://www.bredabiscak.com/sl/psihoterapija

Katja Dolenec Zorc, router, SZAP/IAAP
Lokacija: Ljubljana
katja.dolenec@gmail.com
Analizo izvaja v slovenskem ter v hrvaškem jeziku.

Maja Jarc Rogel, router, SZAP/IAAP
lokacija: Ljubljana
psihoterapija.majarc@gmail.com
tel.: 041 988 082
Analizo izvaja v slovenskem in angleškem jeziku.

Tanja Krapež, router, SZAP/IAAP
lokacija: Ljubljana
tkrapez@gmail.com
tel.:031507273
Analizo izvaja v slovenskem jeziku.
www.psihoterapevti.si

Lucija Logar, router, SZAP/IAAP
lokacija: Ljubljana
lucijalogar.info@gmail.com
Analizo izvaja v slovenskem, angleškem, italijanskem, francoskem, nemškem in hrvaškem/srbskem jeziku.

Vladka Pacek, router, SZAP/IAAP
Lokacija: Ljubljana
vladka.pacek@gmail.com
Analizo izvaja v slovenskem in hrvaškem/srbskem jeziku.

Lilijana Rudolf, router, SZAP/IAAP
lokacija: Ljubljana
lilijana.rudolf@psihoterapevti.si
tel.: 041 696 898
Analizo izvaja v slovenskem, hrvaškem/srbskem in angleškem jeziku.
www.psihoterapevti.si

Aleksandra Schuller, router, SZAP/IAAP
Lokacija: Ljubljana, Koper
Registrirana plesno-gibalna terapevtka,
specializirana za jungovski pristop Avtentično gibanje (Authentic Movement).
Analizo in prakso AG izvaja v slovenskem ter v angleškem jeziku.
aleksandra.schuller@guest.arnes.si

Ljudmila Štebe, router, SZAP/IAAP
Lokacija: Ljubljana
tel.: 041 314 212

Analizo izvaja v slovenskem in nemškem jeziku

Manca Švara, router, SZAP/IAAP
Lokacija: Koper
info@mancasvara.si
tel.: 031/303496
Analizo izvaja v slovenskem, angleškem in italijanskem jeziku.
www.mancasvara.si

Jure Vraničar, router, SZAP/IAAP
lokacija: Ljubljana
jure.vranicar@me.com
Analizo izvaja v slovenskem, angleškem, hrvaškem/srbskem jeziku.
Supervizija: dr. Jožef Magdič

 

dipl. Jungovski analitiki v Sloveniji in širšem prostoru 

V slovenskem jeziku:

Jožef Magdič, dr. med. SZAP/IAAP
lokacija: Rakičan, Murska Sobota
magdic-psiha-magdic@siol.net

Tine Papič, SZAP/IAAP
lokacija: Ljubljana
tine.papic@gmail.com

Urška Ajdišek,  SZAP/IAAP
lokacija: Radovljica, Ljubljana
info@psihoterapija-konsulta.si
tel.​: 031392257
Analizo izvaja v slovenskem, angleškem, francoskem, italijanskem, nemškem in hrvaškem/srbskem jeziku.
http://www.psihoterapija-konsulta.si

Nada Polajžer, SZAP/IAAP
lokacija: Ptuj, Maribor
nada.polajzer@gmail.com
tel.: 030406073
Analizo izvaja v slovenskem in hrvaškem/srbskem jeziku.
http://www.nadajungovskaterapija.com

Tina Turk, SZAP/IAAP
lokacija: Ljubljana
tina.turka@gmail.com
Analizo izvaja v slovenskem, angleškem, hrvaškem/srbskem in nizozemskem jeziku.
www.tinaturk.si

 

Ostali jeziki v Sloveniji:

Natalya Reteyum, IAAP
lokacija:Ljubljana
reteyum@hotmail.com
Analizo izvaja v angleškem in ruskem jeziku.

Olga Kondratova RSAP/IAAP
lokacija: Ljubljana
kondratova.o@gmail.com
Analizo izvaja v ruskem in slovenskem jeziku.

Jungovski analitiki v bližnji okolici Slovenije:

Mauro Bonetti, IAAP
lokacija:Trst
maur.bonetti@tiscali.it
Analizo izvaja v italijanskem in angleškem jeziku.

Dragutin Vučković, IAAP
lokacija:Zagreb
info@hdap.hr
Analizo izvaja v hrvaškem in angleškem jeziku.

 

Supervizorji

Jožef Magdič, Murska Sobota

Tine Papič, Ljubljana

Natalya Reteyum, Ljubljana

Olga Kondratova, Ljubljana

Dragutin Vučković, Zagreb