Jungov pogled na psiho

Jungov pogled na psiho 2017-09-22T20:32:03+00:00

Jungov pogled na psiho

Čeprav se jungovski analitiki/psihoterapevti med seboj razlikujejo, proces jungovske analize navadno vključuje raziskovanje specifičnih aspektov psihe. Jungovski analitiki jih imajo v mislih, a jih med analitično uro običajno ne omenjajo.

PSIHA je skupek vseh psiholoških procesov, tako zavestnih kot tistih zunaj zavesti.

EGO je center zavesti, katerega razumevanje je omejeno na zavedne procese.

SEBSTVO je središče celotne psihe in vključuje tako naše zavedno kot nezavedno. Je arhetipsko in kot vsi arhetipi komunicira z nami preko naših občutkov in simbolov. Analitično delo gre čez meje ega in želi ustvariti odnos med egom in sebstvom, tako da se psiha počuti uravnovešena in živa.

PERSONA je naša socialna identiteta, ki jo pogosto enačimo z egom. Analiza nam omogoči razlikovanje med obema in spoznanje, da smo veliko več kot socialna vloga, ki jo sicer igramo v družbi.

SENCA vsebuje nezavedne aspekte naše osebnosti, ki so bili iz različnih razlogov izgubljeni, odcepljeni, zavrnjeni, potisnjeni in še nikoli integrirani. Če identificiramo in najdemo te nezavedne, neprepoznane ali zavržene dele sebe, imamo več možnosti, da bomo prevzeli odgovornost za rešitev svojih problemov. Ko integriramo svoje nezavedne dele, lažje prevzamemo življenje v svoje roke. Ta del procesa je zelo poživljajoč. Jung je bil mnenja, da je integracija oziroma sprejemanje svoje sence proces, ki prinaša največ upanja za posameznika in družbo kot celoto.

Jung je definiral še dva osnovna arhetipa (prapodobi), ki se pogosto pojavljata v naših sanjah ali fantazijah. To sta anima in animus: prva je nezavedna predstava, ki jo o ženski goji moški, drugi je nezavedna predstava, ki jo o moškem goji ženska.
Neraziskani animus in anima nas lahko sabotirata in nam otežujeta življenje. Ko se začnemo zavedati teh pomembnih notranjih aspektov naše psihe in se z njimi povežemo, nas začnejo podpirati in odprejo nova polja mišljenja, čustvovanja in izražanja.